God dienen wat is dat?

God wil gediend worden. Maar wat betekent dat dan eigenlijk? Is het iets dat we zelf kunnen bepalen, zo van ‘iedereen op zijne wijs’?

Laten we eens uitgaan van wat God op prijs stelt, waar Hij ‘blij van wordt’, om het zo maar eens te zeggen. Wanneer we daar naar op zoek gaan in de bijbel zul je je verbazen! Heel simpel en kort door de bocht gezegd komt het er op neer dat

GOD ZOEKT NAAR MENSEN DIE HEM EREN EN LOVEN VOOR HET WERK VAN JEZUS CHRISTUS OP HET KRUIS VAN GOLGOTHA!

Daar valt heel veel over te zeggen, maar dit is waar het om draait. Eigenlijk is het niet meer, maar ook niet minder.

Toch maken we er hier een paar korte opmerkingen erover. Later volgt er meer.

Simpel terugkomen om God te eren

Het eerste is natuurlijk dat het werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha je wel wat moet zeggen. Je moet wel weten Wie Hij voor je is en wat Hij gedaan heeft voor jou! Je moet Hem als je Heiland en Heer hebben aangenomen (lees het Evangelie). Dan ben je God dankbaar en kun je die dank naar Hem uiten. Dat is ook heel normaal. In Lukas 17 staat het verhaal van de tien melaatsen die genezen werden. Er was maar één van de tien die terugkeerde,

TERWIJL HIJ MET LUIDE STEM GOD VERHEERLIJKTE. EN HIJ WIERP ZICH MET HET GEZICHT (ter aarde) VOOR ZIJN VOETEN EN DANKTE HEM.

groene Top ronde met Damesshirt en kleine I2p Theory shirt Tee Soft mouw T hals korte Pv0wOy8nmN

Voor de Heer Jezus was het ontzettend teleurstellend dat er maar eentje was die terug kwam ‘om God de eer te geven’. Tegelijkertijd verzekerde de Heer die ene van de goede keus die hij gemaakt had, toen Hij zei ‘Uw geloof heeft u behouden’.

Kaïn en Abel

De broers begrepen beide dat het goed was om God te danken en offers te brengen. Kaïn begon er mee en daarna kwam Abel. Maar God kon het offer van Kaïn niet aannemen en dat van Abel wel. De reden was dat Abel begrepen had dat in de verhouding tussen de zondige mens en God een schuldeloos, bloedig offer nodig was. Het ziet vooruit naar het offer van Jezus Christus.

De Vader zoekt aanbidders

In het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw (Johannes 4) ging het op een gegeven moment over de vraag waar men God moest aanbidden. Dan zegt Hij dat vanaf dat moment de plaats waar je aanbidt niet meer belangrijk is, maar van belang is dat je aanbidding ‘in geest en waarheid’ is. Want zegt Hij, “de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden“.

God de Vader zoekt mensen die Hem aanbidden. Hij zoekt mensen die Hem als Vader kunnen aanbidden omdat Hij ook en bovenal de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Als we door het werk van Christus verlost en verzoend zijn, zijn we kinderen van God en noemen Hem onze Vader

Gods voedsel

Als we God de Vader danken voor het werk van de Heer Jezus, Zijn Zoon, dan zijn dat ‘offers van lof en dank’. In het Oude Testament worden ze ‘het voedsel van uw God’ genoemd (bijvoorbeeld Leviticus 3 en 21). God is (een) Geest en heeft geen voedsel nodig. Maar Hij noemt het wel zo, omdat Hij het Zelf ziet als iets belangrijks, iets welgevalligs, maar ook als een soort ‘primaire levensbehoefte’. Zo verlangt God naar de dank en lof van Zijn mensen!

Priesters

Dit laatste brengt ons bij het feit dat God zowel Zijn aardse volk Israël als ook de Gemeente van Jezus Christus geroepen heeft om priesters te zijn en de offerdienst voor Hem te verrichten. Dit onderwerp ‘priesterschap‘ gaan we verder uitdiepen omdat dat ten diepste is: God dienen.

De vraag is wat het jou en mij persoonlijk betekent om priester te zijn en wat het betekent om het samen te zijn. Dat laatste betreft dan de Gemeente van Jezus Christus. Hoe kun je samen een gemeenschap vormen waar God gediend wordt zoals Hij dat wenst!

 

Lees verder over de ‘Kern van het christenleven